Lån tilbudt i Norge 2018

Minimum lånebeløp
10000 kr
Maximum lånebeløp
75000 kr
Minimum sikt
12 mnd.
Maximum sikt
80 mnd.
Eff.rente
19.29 - 52.85 %
Minimumsalder
25 år
Søk om lån
(annonselenke)
Meer info
Låneeksempel: Eff. rente 23,90%, 65 000,-, o/5 år, kostnad 41 850,-, totalt 106 850,-
NB! Totalt beløp som skal betales avhenger av lånebeløp, prosentdel, vilkår og individuell kredittverdighet.
Minimum lånebeløp
10000 kr
Maximum lånebeløp
500000 kr
Minimum sikt
1 år
Maximum sikt
15 år
Eff.rente
7.4 - 24.4 %
Minimumsalder
25 år
Søk om lån
(annonselenke)
Meer info
Låneeksempel: Eff.rente 15.84 %, 65000 Kr, o/5år, etab.geb. 950 Kr, Totalt 92334 Kr
NB! Totalt beløp som skal betales avhenger av lånebeløp, prosentdel, vilkår og individuell kredittverdighet.
Minimum lånebeløp
5000 kr
Maximum lånebeløp
500000 kr
Minimum sikt
1 år
Maximum sikt
15 år
Eff.rente
7 - 15.8 %
Minimumsalder
18 år
Søk om lån
(annonselenke)
Meer info
Låneeksempel: Eff. rente 15.8%, 65 000 kr, o/5år, Etablering 950 kr, Totalt 92 354 kr
NB! Totalt beløp som skal betales avhenger av lånebeløp, prosentdel, vilkår og individuell kredittverdighet.
Minimum lånebeløp
5000 kr
Maximum lånebeløp
500000 kr
Minimum sikt
1 år
Maximum sikt
15 år
Max.eff.rente
9.2 - 33.3%
Minimumsalder
20 år
Søk om lån
(annonselenke)
Meer info
Låneeksempel: Eff.rente 16.6 %, 65.000 Kr, o/5år, etab.geb. 950 Kr, Totalt 93 730 Kr
NB! Totalt beløp som skal betales avhenger av lånebeløp, prosentdel, vilkår og individuell kredittverdighet.
Minimum lånebeløp
10000 kr
Maximum lånebeløp
100000 kr
Minimum sikt
12 måneder
Maximum sikt
80 måneder
Eff.rente
11.87 - 52.85 %
Minimumsalder
20 år
Søk om lån
(annonselenke)
Meer info
Låneeksempel: Eff.rente 11.87% - 26.10 %, 100000 Kr, o/80 måneder, Totalt 42659 - 98343 Kr
NB! Totalt beløp som skal betales avhenger av lånebeløp, prosentdel, vilkår og individuell kredittverdighet.

Rekkefølgen på låneproduktene i tabellen for sammenligning av lån avhenger av vurderingen gitt av nettstedets besøkende.


Nyttig informasjon om personlig økonomi og forbrukerrettigheter


 • https://www.finansportalen.no - dette nettstedet er underlagt forbrukerrådet. Her kan du finne nyttig informasjon om private lån, lese nyttige og praktiske tips, og bruke kalkulatorer for å bedre forstå dine økonomiske muligheter.
 • http://www.forbrukerradet.no/ - på forbrukerrådets nettsted kan du finne generell informasjon om dine forbrukerrettigheter og sende inn en klage om nødvendig. Forbrukerrådet er en uavhengig institusjon som skal hjelpe forbrukere og arbeide for forbrukervennlige endringer i det private næringslivet og myndighetene.
 • https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31 - Å søke om et lån betyr å gi dine personlige detaljer til pengeutlåneren. Dersom du ønsker å finne ut mer om behandling av personlig data, kan du lese loven om behandlig av personlig data her (personopplysningsloven) utstedt av justisdepartementet.


Før du låner:


Før du låner penger bør du spørre deg selv om du virkelig har behov for å bruke pengene, og om du har råd til å tilbakebetale pengene du har planer om å låne. Før du tar opp kredit, spør deg selv:


 • - Kan kjøpet vente til jeg har råd til å anskaffe det uten å ta opp lån?
 • - Hvis kjøpet haster, finnes det en annen måte å anskaffe det på? For eksempel: be arbeidsgiver om et lønnsforskudd, lån av familie eller venner.
 • - Hvis kjøpet ikke haster, kan jeg spare opp penger?

Du bør aldri ta opp lån hvis:


 • - lånet er for å betale ned andre lån.
 • - du allerede har ett eller flere lan.
 • - du allerede har utestående lån og/eller betalingsanmerkninger.
 • - du er usikker på din evne til å betale ned lånet innen fristen.

Hvis du fremdeles føler behov for å ta opp lån, bør du merke deg:


Se på din inntekt og dine utgifter og vurder om du vil klare å betale alle dine regninger og lån. Beregn hvor mye du har råd til å tilbakebetale hver måned. Hvis budsjettet ditt viser at du ikke vil ha penger til ekstrautgifter, betyr dette at du ikke har råd til å ta opp et lån.


For å søke om lån:


 • - Du må være norsk statsborger.
 • - Ha en stabil inntekt; for hver lånetaker gjelder ulike inntektskrav.
 • - Ha ingen utestående lån eller betalingsanmerkninger.


Forsikre deg om at du har alle nødvendige papirer:


 • - Inntektbevis - siste lønnslipp, forrige selvangivelse.
 • - Informasjon om tilleggsinntekt; husleie, barnebidrag o.l.
 • - Informasjon om dine nåværende utgifter - for eksempel regninger, husleie, andre lån o.l.
 • - Kopi av kontoutskrift som viser sparing og andre tilbakebetalinger av lån, som for eksempel kredittkort.
 • Pass eller førerkort.

Aldersgrense:


Alle kredittselskaper setter egne aldersgrenser. Hos de fleste selskaper gis lån fra 18 år og opp til 60-70 år. Det finnes selskaper som gir lån fra 20 år eller til og med 25 år. I dette tilfellet, hvis du er 18 år gammel, er det sannsynlig at du vil bli nektet lån.


Nominell og effektiv rente


Den nominelle renten er den rente du hadde måtte betale hvis du hadde ett avdrag i året, og det ikke var noen gebyrer knyttet til lånet. Effektiv rente representerer en årlig kostnad (i %) ved å ta opp lån. Effektiv rente tar faktorer som rentesats og visse andre gebyrer og avgifter med i beregningen. For at det skal bli lettere for deg å sammelikne et lån med andre, tilsvarende lån, påkreves det av utlånerene at de oppgir annuitetsrenten før du signerer en eventuell låneavtale. For eksempel:

Utlåner A tilbyr 5000 Kr i 360 dager med en effektiv rente på 7.48%

Utlåner B tilbyr 5000 Kr i 360 dager med en effektiv rente på 12.14%

Som er klart fra eksempelet her, er utlåner A det beste alternativet, siden du får det samme pengebeløpet for den samme perioden, men betaler mindre renter per måned.

Men, det er viktig å husker på at du bør bare bruke effektiv rente til å sammenlikne lån som har samme betingelser.


Skjulte lånekostnader og høye avgifter:


 • - Noen lån har variable rentesatser, som betyr at rentesatsen kan øke eller synke. Du bør ikke ta opp denne typen lån i det tilfelle du føler du ikke vil klare nedbetalingene om rentene skulle stige.
 • - Forsikre deg om at det ikke er noen ekstra etableringsgebyrer som vil gjøre lånet dyrere.
 • - Ikke aksepter det første lånet du blir tilbudt; sammenlign forskjellige lånegivere (banker) for å forsikre deg om at du får det beste lånetilbudet.

Lånebetingelser:


Velg den korteste lånesikten du har råd til. Lån på lengre sikt kan virke tiltalende til å begynne med siden det gir lavere månedsavdrag, men det kan vise seg at den totale tilbakebetalingen blir høyere. Hvis mulig er det bedre å ta opp lån for en kortere periode og betale et høyere månedsbeløp.


Hvis du ikke klarer å betale ned lånet innen fristen:

 • - Betalingsutsettelse: utsettelse på nedbetaling i en viss tidsperiode, kalles betalingsutsettelse. Betalingsutsettelser er mulig i noen tilfeller, som for eksempel ved midlertidig tap av arbeidsevne eller tap av jobb. I de fleste tilfeller gis betalingsutsettelser for en periode på en måned til ett år. Dette er vanlig for lån med lengre lånesikt.


Merk!


Driftsoperatøren bak WhatLender.com kan ikke betraktes som en bank eller utlåner. WhatLender.com viser til et antll utvalgte utlånere, og oppgir på ingen måten en fullstendig lister over dine kredittmuligheter. Dermed koster denne tjenesten ingenting for deg. Det er ikke behov for å oppgi personopplysninger på denne nettsiden. Alle private, finansielle, og informasjon om ansettelsesfrohold bør henvis til bank/utlåner for gyldiggjøring av din lån-søknad. WhatLender.com tar ikke på seg ansvaret for disse kredittordningene som gjøres tilgjengelig via lenker angitt på vår nettside. Vi anbefaler deg å lese igjennom all informasjon på de utvalgte utlånerenes nettsider, og til å alltid ha full kontroll på egen finansiell status og tilbakebetalingsmuligheter.

Alle banker og finansinstitusjoner har forskjellige kredittskåring og forskjellige prismodeller. Renten er individuell og fastsettes på hver enkelt kunde - men om du bruker Whatlender.com øker du sjansen for å finne produktet som gir deg de laveste renter og beste vilkår.

WhatLender.com